Buren willen gaan bouwen op erfafscheiding

en staat daar nu een schutting?

Hebben uw buren een omgevingsvergunning gekregen om te bouwen op de plaats waar nu de gemeenschappelijke heg, muur of schutting staat? Dan geldt dat ze deze erfafscheiding niet kunnen weghalen zonder uw toestemming. De gemeente hoeft bij het verstrekken van een omgevingsvergunning niet te controleren hoe het precies zit met het eigendom van de grond. Dat is een zaak ’tussen de erven’ onderling, tussen u en uw buren dus.

De bouw is onrechtmatig in uw ogen

Vindt u dat het gebouw, waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt, uw licht wegneemt een inbreuk maakt op uw privacy of om een andere reden onrechtmatig is?
Neemt u dan contact op met het Juridisch Loket voor advies.

bron: Juridisch loket