Ik wil een schutting plaatsen

of een andere erfafscheiding

Voor eigenaren geldt dat buren van elkaar kunnen eisen dat op de erfgrens een erfafscheiding komt tussen de tuinen. Een erfafscheiding kan een haag, een hek, een schutting of muur zijn. De buren zijn verplicht om de helft mee te betalen in de kosten van de aanschaf, bouw en onderhoud. Het is dus belangrijk dat u het samen eens wordt en hierover afspraken maakt.

U wilt een schutting plaatsen, maar u komt u er samen niet uit?

Schakel dan een mediator in om tot afspraken te komen en die te laten vastleggen.  Wanneer dit niet lukt, dan kunt u de rechter  verzoeken om de buren te dwingen mee te werken aan het plaatsen van een erfafscheiding tot een maximale hoogte van 2 meter op de erfgrens en voor beider kosten. Uiteraard kunt u ook altijd een erfafscheiding op uw eigen grond zetten.

Mag ik in overleg met mijn buren van de regels afwijken?

Het burenrecht is ‘regelend recht’. Dit betekent dat partijen bindende afspraken kunnen maken die afwijken van de wet. De artikelen in de wet zijn opgenomen om duidelijkheid te bieden in situaties waarbij partijen niets met elkaar – vooraf – hebben geregeld. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met ander wettelijke bepalingen.

Deze afspraken gelden niet direct ook voor eventuele nieuwe buren. Dat kan anders liggen als er sprake is van verjaring of dit is vastgelegd in een notariële akte of in de nieuwe koopovereenkomst.

Bron: juridischloket