Hoe dicht mag een boom of heg bij de erfgrens staan?

Er zijn regels voor de afstand tussen beplanting en de erfgrens, de grens tussen uw grond en de grond van uw buren.

Deze regels worden in twee situaties onderscheiden:

Afstand boom tot grens

Een boom moet minimaal 2 meter uit de erfgrens geplant worden. De erfgrens is de grens tussen uw grond en die van de buren.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:

1. Als de boom niet hoger is dan de schutting die er tussen staat
Een boom mag wel dichter dan 2 meter van de erfgrens worden geplant, als er een schutting op de erfgrens staat en de boom hier niet boven uit komt. De buren hebben er dan immers geen last van. Het moet wel gaan om een schutting of anderszins ondoorzichtige erfafscheiding, bijvoorbeeld een stenen muur.

2. Als de buren toestemming hebben gegeven
U en uw buren kunnen onderling afspraken maken over hoe dicht uw boom bij de erfgrens wordt geplant. Het is wel verstandig om deze afspraken op papier te zetten, omdat u moet bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Het feit dat de boom er al jaren staat, is niet genoeg.

Als de vorige eigenaar toestemming heeft gegeven voor de plaats van de beplanting, kan dit alleen bewezen worden als de toestemming bij het Kadaster is ingeschreven.

3. Als het gaat om openbare bomen
De regels voor verplichte afstanden gelden niet als het gaat om bomen die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan. Denk aan bomen in eigendom of beheer van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteboom mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

4. Als de gemeente andere regels heeft bepaald
De gemeente kan bepalen dat een boom toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een zogenaamde ‘verordening’. In een verordening legt de gemeente de regels van de gemeente vast.

5. Als er sprake is van verjaring
Als uw buren een boom hebben op minder afstand dan 2 meter, kunt u vragen om de boom weg te halen. Het kan echter zijn dat uw recht om dit te vragen, verjaard is. De boom staat er dan al zo lang, dat hij mag blijven staan. Dit is het geval als er meer dan 20 jaar is verstreken sinds de boom op die plek staat.

De termijn van verjaring kan in sommige gevallen 10 jaar zijn. Er moet dan bewezen kunnen worden dat er destijds toestemming is gegeven om de boom op die plek te zetten. Dat kan niet snel bewezen worden en komt dus maar weinig voor.

De buren krijgen vervolgens het recht om de boom binnen ‘het verboden gebied’ te mogen laten staan. Dit wordt een erfdienstbaarheid genoemd. Het recht kan vervolgens bij het Kadaster ingeschreven worden.

 

Afstand heg tot erfgrens

Een heg of heester moet minimaal 0,5 meter uit de erfgrens geplant worden. De erfgrens is de grens tussen uw grond en die van uw buren. Als deze afstand niet klopt, mag u vragen om de heg of heester te verplaatsen. U mag ook vragen om een vergoeding, in plaats van verplaatsing.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:

1. Als de heg niet hoger is dan de schutting die er tussen staat

Een heg of heester mag wel dichter dan 0,5 meter van de erfgrens worden geplant, als er een schutting op de erfgrens staat en de heg of heester hier niet boven uit komt. De buren hebben er dan immers geen last van. Het moet wel gaan om een schutting of anderszins ondoorzichtige erfafscheiding, bijvoorbeeld een stenen muur.

2. Als de buren toestemming hebben gegeven

U en uw buren kunnen onderling afspraken maken over hoe dicht uw heg of heester bij de erfgrens wordt geplant. Het is wel verstandig om deze afspraken op papier te zetten, omdat u moet bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Het feit dat de heg of heester er al jaren staat, is niet genoeg.

Als de vorige eigenaar toestemming heeft gegeven voor de plaats van de beplanting, kan dit alleen bewezen worden als de toestemming bij het Kadaster is ingeschreven.

3. Als het gaat om openbare beplanting

De regels voor de verplichte afstanden gelden niet als het gaat om beplanting die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan. Denk aan heggen en heesters in eigendom of beheer van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteheg mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

4. Als de gemeente andere regels heeft bepaald

De gemeente kan bepalen dat een heg of heester toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een zogenaamde ‘verordening’. In een verordening legt de gemeente de regels van de gemeente vast.

5. Als er sprake is van verjaring

Als uw buren een heg of heester hebben op minder afstand dan 0,5 meter, kunt u vragen om de heg of heester weg te halen. Het kan echter zijn dat uw recht om dit te vragen, verjaard is. De heg of heester staat er dan al zo lang, dat hij mag blijven staan. Dit is het geval als er meer dan 20 jaar is verstreken sinds de heg of heester op die plek staat.

De termijn van verjaring kan in sommige gevallen 10 jaar zijn. Er moet dan bewezen kunnen worden dat er destijds toestemming is gegeven om de heg of heester op die plek te zetten. Dat kan niet snel bewezen worden en komt dus maar weinig voor.

De buren krijgen vervolgens het recht om de heg of heester binnen ‘het verboden gebied’ te mogen laten staan. Dit wordt een erfdienstbaarheid genoemd. Het recht kan vervolgens bij het Kadaster ingeschreven worden.