Welke regels zijn er over een schuttingen?

Welke regels zijn er over heggen, schuttingen, hekken en andere erfafscheidingen?

Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Dat betekent dat u allebei in overleg verantwoordelijk bent voor de aanlegkosten, het onderhoud, het schoonhouden en vernieuwen.

Het maakt daarbij niet uit wie deze erfafscheiding oorspronkelijk heeft neergezet. Staat de erfafscheiding helemaal aan één kant van de grens? Dan is de eigenaar van de grond daar volledig verantwoordelijk voor.

Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:

  • Een schutting, muur, heg of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de verordening van de gemeente of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. (Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft).
  • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.
  • Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wilt. U mag er tegen aanbouwen en daarin tot op de helft van de dikte balken, bouten enz. aanbrengen, zolang u maar geen beschadigingen aanricht. U mag aan uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag u aan uw kant snoeien.

bron: Juridisch loket